• Amb 170 € realitzem 1 sessió

  • Amb 500 € arribem a 100 alumnes

     

 


Política de venda i cancel·lació/devolució: La Fundació Privada d’Empresaris FemCAT es troba inclosa en el tipus d’entitats recollides en l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, i ha optat per l’aplicació del règim fiscal previst en la mateixa. Als donatius realitzats a favor d’aquesta Entitat els serà aplicat el règim fiscal  regulat en el Títol III de la Llei 49/2002. El donatiu es realitza amb caràcter irrevocable.

Política d’entrega: El donatiu es realitza per al compliment de les finalitats fundacionals i no genera dret a contraprestació.  

Dades fiscals: Fundació Privada d’Empresaris FemCAT, G63729776, amb seu a Via Laietana 39 de Barcelona (CP 08003).

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial