l’Escola Universitària de Turisme de Barcelona ha publicat una entrevista a la seva pàgina web amb Dolors Boix, consellera delegada d’Agroviver, i recentment ponent a les xerrades d’Escola i Empresa.

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial