El programa Escola i Empresa agrupa més de 160 empresaris i empresàries de FemCAT i externs a la nostra Fundació, que s’han format en una metodologia que els permet mantenir una conversa amb grups d’estudiants, explicant-los el seu dia a dia, el paper la seva empresa en la societat i en general la seva visió en primera persona del món empresarial.

La missió del programa és:

  • Mostrar la necessitat de l’empresa en la societat.
  • Despertar l’ interès pel món de l’empresa entre els joves.
  • Donar una visió de l’empresa que sigui inspiradora, atractiva.
  • Mostrar la cara amable de l’empresa i de l’empresariat.
  • Mostrar algunes de les habilitats que requereix una persona empresària.

Durant la xerrada, el que pretenem és mostrar que les persones directives són persones com la resta i estan disponibles perquè els estudiants hi parlin i els hi facin preguntes i puguin posar-se al seu lloc.


Desenvolupament del programa

Una persona empresària de primer nivell d’una empresa catalana o implantada a Catalunya dialogarà durant una hora amb els i les estudiants. La xerrada no conté elements acadèmics sobre empresa ni sobre economia o organització d’empreses.

Es demana al docent que acull el programa que ajudi a posar en context la visita del ponent dins el currículum dels estudiants.

Actuacions prèvies

Les sessions no requereixen preparació per part del professor ni els alumnes. Es demana únicament al professor que anunciï als alumnes que els visitarà un empresari, que els esmenti el nom i l’empresa i que els avisi que la sessió requerirà la seva participació, ja que es tracta d’un diàleg i no una xerrada.

Xerrada del ponent: estructura

1 – Presentació del ponent i la seva empresa:
Demanem al docent que el presenti a través de la biografia que se li haurà facilitat amb antelació.
2 – La importància de l’empresa a la societat:
A través de la participació dels alumnes, es mostrarà la presència de les empreses en el nostre dia a dia.
3 – El lloc de la meva empresa en la societat:
El ponent presentarà la seva empresa fent èmfasi en els aspectes que afecten a la societat i a la vida diària de les persones usuàries.
4 – Què és ser empresari/ària?
A través de la seva vivència personal, en un diàleg amb els alumnes, el ponent transmetrà el dia a dia i els aspectes fonamentals en el rol de la vida empresarial.
5 – Habilitats de l’empresari/ària:
A través de la participació dels i de les alumnes, es mostrarà les habilitats que des de FemCAT s’han assenyalat com a distintives de les persones empresàries o directives.
6 – Torn de preguntes i respostes.

Actuacions posteriors

La sessió inclou una reflexió sobre les habilitats de l’empresariat en la qual es convida als estudiants a identificar les seves pròpies habilitats. Una actuació de seguiment desitjable seria continuar aquesta reflexió sobre les habilitats que els estudiants són capaços d’identificar en ells mateixos.


El format de les sessions d’Escola i Empresa s’adapta segons les vostres necessitats:

Modalitat online de la sessió:

  • La primera part la realitzen els alumnes online i de manera individual. Consta d’un material didàctic interactiu compatible amb la plataforma moodle que conté quatre carpetes amb diferents activitats. Els alumnes han de seguir les activitats pocs dies abans de la videoconferència amb la persona ponent.
  • La segona part es tracta de la videoconferència en directe amb la persona empresària. Demanem que encoratgeu als vostres alumnes a ser participatius i a pensar en preguntes que voldrien fer-li a un empresari.
  • La tercera part, també online, se centrarà en les habilitats d’una persona empresària, que si els docents ho considereu oportú, els alumnes podrien debatre entre ells a l’aula i ampliar així el coneixement de les habilitats iniciada en el diàleg amb el ponent.

Atenció! També existeix la possibilitat de triar la sessió presencial i poder accedir al contingut de la primera i tercera part de la sessió online.

Modalitat presencial de la sessió: 

Aquest curs els alumnes hauran de mantenir-se en el mateix grup classe, així els nostres ponents no podran realitzar més d’una sessió seguida el mateix dia. És per això que el número mínim d’alumnes per a la sessió presencial ha de ser de 25, per a què el diàleg sigui més enriquidor i així justificar el viatge del/la ponent.

Per a la seguretat de tothom es garantirà que els ponents estiguin un mínim de 15 dies sense fer cap altra sessió. A més també se’ls facilitarà un protocol d’actuació de riscos laborals que es farà arribar als centres en el moment de concretar les sessions.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.


Descarrega versió paper

Col·laboradors

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Cambra de Terrassa Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial