Dolors Novell, directora del grup Novell, especialitzats en la producció i distribució de cafè, ha impartit una sessió al Col.legi Sant Josep, dins el marc del programa Escola i Empresa, per alumnes de 4t d’Eso del col.legi. El Grup Novell és capdavanter a Catalunya pel que fa a la distribució en el territori, i té presència a altres països europeus com Itàlia i Portugal.

Per Novell és molt important no parar mai de formar-se i tenir un alt grau d’apdaptació i flexibilitat en un món tan canviant com el que vivim.


Altres visites

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial