L’Albert Campabadal, ha estat avui el ponent en una segona sessió virtual amb 49 alumnes de 2on de Batxillerat del Col·legi Bon Salvador. Ell és el vicepresident del Grupo SIFU, empresa dedicada a la prestació de “Facility Service” en l’àmbit de la jardineria, neteja i altres, i la seva plantilla està formada en un 89% per persones amb discapacitat.

L’exposició de l’Albert ha estat encarada en la importància de l’adaptació de l’empresa a la societat i a l’entorn, i en tenir molt clars els objectius als que vols arribar per avançar i créixer. Comenta que, per exemple, la seva empresa contínuament planteja nous projectes innovadors, i tot i que no tots seran viables, saben que l’important és no estancar-se i que cada any hi hagi alguna millora.

Finalment, els alumnes estaven interessats en la visió que tenia el ponent sobre l’endeutament, ja que ho estan treballant actualment a l’aula, i ell els ha comentat que és normal i necessari endeutar-se, sobretot al principi, però que han de ser conscients de fins on poden arribar i no endeutar-se més del que es pot assumir.

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial