L’alumnat del Col·legi Casal dels Àngels ha rebut avui la visita d’en Maarten de Jongh, qui els ofereix d’una forma molt propera i amena la seva experiència empresarial al capdavant de Norgestion. Entre els objectius d’aquest emprenedor dins el món de l’assessoria jurídica i fiscal, està el fet d’oferir suport en el creixement empresarial de les empreses. Per aquest motiu és molt prioritari dedicar gran part dels esforços a executar el projecte que el client vol.

En aquest sentit, de Jongh compara les seves reunions amb la seva clientela com quelcom a mig camí entre un examen i una obra de teatre. Té molt clar que tothom juga el seu paper, i el guió està molt clar. Considera que sovint la seva labor s’assembla més a la d’un psiquiatra que a la d’un assessor, ja que passa molt de temps donant consells. Així doncs, per a en Maarten és molt important conèixer molt bé què vol el client, i per tant saber escoltar-lo i saber preparar molt bé l’entrevista amb ell, perquè les preguntes siguin el màxim d’eficients i per treure el màxim profit del temps.

Tot i que les operacions comercials d’èxit són un percentatge inferior a la quantitat de contactes que pot arribar a fer, de Jongh té molt clar que valors com la perseverança juntament amb la capacitat d’assumir riscos acaba donant els seus fruits. No menys importants són altres tasques com la de conèixer bé el mercat, cuidar els treballadors i establir una bona coordinació entre professionals i serveis.

Per la seva banda l’alumnat es mostra molt interactiu i fan les seves aportacions en relació a les habilitats de l’empresari destacant aspectes com la persuasió, la responsabilitat, la iniciativa i la innovació.

Per acabar, de Jonhg llença un parell de consells als i les joves estudiants, arrel d’una pregunta que sovint li fan com a professional i que té a veure amb com afrontar el futur. A tot i això en Maarten aconsella fer allò que a un li agradi, perquè llavors serà una feina ben feta i sempre hi haurà algú que ho valorarà. I el darrer consell és estudiar i dominar l’anglès, ja que els idiomes són crucials en un món globalitzat com el nostre.

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial