En David Marín ha visitat virtualment avui l’alumnat de l’escola Jardí de Granollers. En la seva exposició Marín fa un repàs a aspectes com ara la importància de les empreses a la societat, així com també de la funció social que cadascuna d’elles desenvolupa. Amb un to dinàmic i interactiu, el ponent anima als i les joves a fer les seves aportacions i a anar responent gradualment totes aquelles qüestions que van donant sentit al seu discurs. En aquest sentit explica que Inaccés, com a empresa especialitzada en la consolidació i estabilització de terrenys i talussos, ofereix un valor propi com és el de la seguretat, de la mateixa manera que ho fan la resta d’empreses oferint el seu valor en funció del sector al qual pertanyen.

Marín explica que es va interessar per la geotècnia en adonar-se que al nostre país hi havia una clara necessitat a cobrir en relació a la resta de països d’Europa, i així va ser com va detectar que hi havia un nínxol de mercat en l’àmbit. A partir d’aquí la seva estratègia va ser la d’associar-se amb una altra empresa pionera, qüestió que per a Marín és clau a l’hora de tirar endavant un projecte, el valor d’emprendre juntament amb els millors companys de viatge, en definitiva el capital humà.

Al seu torn l’alumnat ha fet les seves aportacions en relació a les habilitats que ha de tenir un empresari amb idees com la creativitat, la innovació i tenir un costat humà ben desenvolupat. A tot això, Marín afegeix la importància de ser flexible i tenir esperit crític per tal d’adaptar el teu producte o servei a les necessitats reals de la societat. No menys importància prenen altres aspectes com són tenir un bon projecte i la il·lusió per emprendre. Per últim, acaba amb un molt bon consell i és el coneixement de llengües com ara l’anglès, condició que es fa imprescindible en un món cada cop més globalitzat.

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial