En Marc Cerón visita als alumnes del Col·legi Maria Rosa Molas i en la seva exposició mostra la cara més humana i alhora engrescadora del món de l’empresariat.

Des de l’inici de la seva exposició en Marc convida als alumnes a tenir un paper actiu a la societat, participant en totes aquelles iniciatives que despertin les seves passions, ja que segons Ceron aquest és un dels motors principals per progressar tant personalment com professionalment. Els alumnes han seguit l’exposició amb interès intervenint en alguns moments que en Marc els convidava a expressar el seu coneixement sobre el món de l’empresa. Des del professorat, la tutora del grup ha reforçat el missatge del ponent apel·lant a valors com la responsabilitat, la honestedat i el treball en equip.

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial