l’Escola Arrels de Badalona ha rebut la visita d’un dels ponents més actius del programa Escola i Empresa, Francesc Riverola, fundador de FX Street. l’empresa FX Street és la pàgina de referència mundial pel que fa a l’intercanvi de divises, i va ser fundada farà més de 20 anys, als incis d’internet a Espanya, per Riverola i dos socis més.

Riverola ha passat una bona estona xerrant amb els alumnes d’ESO del centre, als quals ha explicat anècdotes del seu periple vital i professional. De la mateixa manera s’han pogut explorar més a fons les habilitats de l’empresari o el lloc de les empreses en la societat.


Altres visites

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial