Una de les escoles que més sessions del programa Escola i Empresa ha rebut és l’Escola Joviat de Manresa, on desde la inauguració del programa FemCat hi ha anat any rere any. Aquest curs doncs, no podia ser menys, i Joaquim Coello ha anat a dirigir dues sessions pels alumnes de Cicles Formatius de l’escola.

Joaquim Coello té una llarguíssima trajectòria tant en el sector privat com el públic. Actualment és el Conseller Delegat d’Applus i Gamesa, dues grans empreses, líders en els seus respectius sectors.

Coello ha parlat sobre la dificultat de dirigir empreses tan grans, que segons ell es podria resumir en aconseguir que tothom treballi per la consecució dels mateixos objectius. Així, el fet de tenir un equip motivat i cohesionat és una qüestió vital, encara que no la única.

Després s’ha parlat de les forces que actuen dins una empresa, i que no necessàriament tenen els mateixos interesso, és a dir: els treballadors, els directius i els propietaris. La feina de l’empresari, segons aquest esquema, és fer que totes les parts implicades se sentin còmodes dins el projecte.

 

 


Altres visites

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial