Rosa di Capua, de l’empresa Mercer Consulting, ha estat la ponent d’avui en una sessió vitual amb els alumnes de 4art d’ESO de les Escolàpies d’Olesa de Montserrat

Primer de tot, la Rosa els ha explicat a què es dedica la seva empresa i quin serveis ofereix, i després ha anat explicant temes més concrets, fent particeps als alumnes en tot moment, i potenciant la interacció.

També han comentat que per ser una empresa de refèrencia i fer nous cllients s’ha de tenir un preu competitiu, tenir la confiança dels clients, fer una bona publicitat i tenir una molt bona atención al client. En aquest últim punt els ha donat el consell, que li van donar a ella fa un temps, que al correu d’un client/a s’ha de donar resposta en 24h màxim, per donar el millor servei.

I per últim, també els ha explicat quin és el seu dia a dia a l’empresa i entre tots han concretat quines són les habilitats principals que ha de tenir un bon empresari/a, directiu/va o treballador/a, entre les quals han destacat la constànacia, l’honestedat, assumir riscos i el lideratge.

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial