Josep Anton Gaset, fundador i propietari de Biblox, ha dut a terme avui una sessió del programa Escola i Empresa a les Escolàpies d’Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Biblox és una empresa de fabricació d’envasos i embalatges de plàstic, i al mateix temps és un Centre Especial de Treball (CET), amb personal contractat amb discapacitats mentals, físiques, psíquiques i sensorials.

Davant 22 alumnes de 4art d’ESO, Gaset ha explicat la importància de l’empresa en la societat i al fet de “donar visibilitat” a les persones amb discapacitats. Gaset ha animat els estudiants a formar-se i a no oblidar mai els seus orígens.

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial