El grup Bon Preu té actualment més de 6000 treballadors i factura més de 1.000 milions d’Euros, però va començar la seva singladura en una tenda dedicada a la venta de bacallà en mercats locals. Joan Font és un dels artífex d’aquesta història d’èxit del món empresarial a Catalunya, com a Director General del Grup, i que avui ha dedicat una sessió del programa Escola i Empresa ha explicar això i molt més als alumnes de 1r d batxillerat del centre.

La sessió ha estat molt dinàmica, amb molts nois i noies fent preguntes rellevants al ponent, com per exemple, la futura mecanització d’alguns llocs de treball, o el paper que tindrà l’ecommerce en una empresa com Bon Preu. Font ha parlat també de les habilitats que ha de tenir un empresari tal com es veu desde FemCat.


Altres visites

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial