El programa Escola i Empresa s’ha aturat aquesta segona setmana de gener al centre La Romànica, de Barberà del Vallès. El senyor Jaume Alsina ha fet dues xeerrades amb els alumnes de 1r de batxillerat del centre. El senyor Alsina és director d’Encofrats Alsina, empresa líder en el sector a Espanya i amb una important presència internacional, especialment a sudamèrica.

Pel senyor Alsina una de les satisfaccions més grans és veure com un projecte familiar com le seu prospera al llarg del temps, tot i els moments difícils que s’han de superar.


Altres visites

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial