Els alumnes de Cicles Formatius de Gestió Administrativa i els d’Administració i Finances de l’INS Marina van tenir l’oportunitat de gaudir d’una sessió del Programa Escola i Empresa realitzada pel Sr. Santiago Martínez, qui conta amb una amplia experiència en el món de la informàtica dins de la empresa Nissan, on ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat, actualment com a Responsable de Recursos Humans d’Europa, Orient Mitjà i Àsia.

El Sr Santiago Martínez va fer una xerrada molt dinàmica i motivadora en la que va mostrar als alumnes què busquen les empreses a l’hora de contractar un treballador i com han d’afrontar en un futur pròxim la seva entrada al mercat laboral.


Altres visites

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial