Escola i Empresa s’estrena amb la modalitat online-virtual en aquesta sessió. En Santiago Martínez, responsable de Planificació i Estratègia del departament d’Informàtica de Nissan a Europa, comparteix amb l’alumnat de l’Institut Alexandre Galí el paper de la seva empresa a la societat i aquells aspectes que des de la seva experiència i coneixement són crucials per a la bona gestió del seu equip dins del seu càrrec. La perspectiva que ha adquirit gestionant equips a nivell mundial dóna peu a parlar d’aquells aspectes que són comuns en totes les empreses al marge de les seves dimensions. En aquest sentit destaca l’estreta relació existent entre la necessitat i la innovació en tota la cadena de valor. Per a això, se serveix d’exemples com la marca Apple i d’alguns productes que han estat dissenyats amb una visió que va per davant de les pròpies expectatives del públic consumidor.

En Santiago parla del flux de valor que es dóna des de la recerca i el disseny del producte fins a la seva comercialització, així com la relació exponencial que s’estableix amb altres empreses especialitzades i proveïdors diversos en cadascun dels diferents elements que componen aquest flux.

Pel que fa a les habilitats, el ponent presenta un diagrama amb dues variables que fan referència a les competències acadèmiques i a les competències personals. A partir d’aquest gràfic explica com el fet de desenvolupar unes i altres competències col·loca l’individu en el lloc que li permet donar el millor de si mateix tècnicament i treure el millor dels altres en un context d’equip i de bon lideratge. Entre aquestes competències ressalta la comunicació, la flexibilitat, l’esperit crític i la formació continua. En aquesta darrera part de la ponència alguns alumnes han preguntat per la possibilitat d’entrenar aquestes competències personals i també han demanat algun consell a l’alumnat que com ells, estan a les portes d’entrar a la universitat. A tot això, en Santi els encoratja a reconèixer les pròpies mancances per poder corregir-les o cercar els recursos necessaris per superar-les.

Per últim el seu consell com a “algú amb sort” dins el món de l’emprenedoria és perseverar i sobretot estar ben connectat, mesclar-se amb el seu ecosistema com a persones actives dins el món acadèmic. Com a darrer apunt, el ponent fa referència al fet d’aportar valor a nivell virtual i dominar les llengües com ara l’anglès, ja que segons ell i tal com podem veure en el context actual “el món es fa petit”.

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial