El grup Bon Preu té actualment més de 6000 treballadors però va començar la seva cingladura en una tenda dedicada a la venta de bacallà en mercats locals. Joan Font és un dels artífex d’aquesta història d’èxit del món empresarial a Catalunya, i avui ha dedicat una sessió del programa Escola i Empresa ha explicar això i molt més als alumnes de 4t d’ESO de l’escola Casals Gràcia.

Font ha aconseguit captar l’atenció dels alumnes ràpidament amb les seves preguntes, que de seguida han fructificat en interessants debats sobre els objectius, els sentit, i les conseqüències del tenir un teixit empresarial fort a Catalunya.


Altres visites

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial