Jaime Vives, conseller delegat de Roche Diagnòstics, ha debutat avui en el programa Escola i Empresa amb una sessió a l’Institut Gorgs de Cerdanyola, al Vallès Occidental. Roche, d’origen i seu a Suïssa, és una centenària multinacional farmacèutica. La branca que lidera Vives està especialitzada en tecnologia sanitària.

Davant 16 alumnes de 1er de Batxillerat, Vives ha explicat la importància de l’empresa en la societat i, a grans trets, la funció de la seva companyia. “La idea és bàsica per arrencar un projecte però no suficient. Darrera hi ha d’haver esforç”, ha assenyalat Vives, que també ha indicat que dominar l’anglès és indispensable i que la durabilitat d’una empresa quasi sempre va lligada a la capacitat d’innovació.

Col·laboradors

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Cambra de Terrassa Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial