Joaquim Serrahima, director general de la fundació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia, ha dut aterme avui una sessió del programa Escola i Empresa a l’Institut Jaume Mimó de Cerdanyola. La fundació Catalònia atén a 1.000 persones, té 800 treballadors i factura uns 24 milions d’euros. No té ànim de lucre.

Davant 27 alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig de gestió administrativa i finances, Serrahima ha explicat la importància de l’empresa en la societat -és a tot arreu- i la història i la funció de la companyia que lidera. “Qualsevol empresa té tres objectius: treballar bé -la qualitat-, contractar gent i ser sostenible, que perduri en el temps. I per això és necessari, i més en el futur, la formació contínua i els valors ètics”, ha indicat Serrahima, que de més jove va exercir de metge traumatòleg.

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial