Un grup d’alumnes de primer de Batxillerat de l’IES La Romànica de Barberà del Vallès ha rebut Miquel Delclòs, CEO de l’empresa CONEIX, un software dissenyat per gestionar organitzacions, l’activitat de les quals és la realització de projectes.

El ponent ha començat definint amb a col·laboració dels nois i noies què és una empresa i la vinculació que aquestes tenen en el nostre dia a dia. Ha explicat els diferents agents que estan involucrats en un únic producte i que poden ser tant petites com grans empreses.

Després d’explicar com va sorgir la idea de l’aplicació i la motivació que va impulsar la creació de l’empresa, Delclòs ha volgut respondre les preguntes dels alumnes sobre les avantatges i desavantatges de ser empresari. També ha volgut posar en valor la dimensió ètica que tenen les empreses i que va més enllà de l’objectiu de guanyar diners.  Avui dia, la gent té més present que mai aquest factor fins el punt que la seva decisió pot fer variar l’economia.

En la part final de la ponència,  s’ha reflexionat sobre les habilitats que han de tenir els empresaris i/o empresàries.

Abans d’acabar, Delclòs ha volgut animar a tots aquells i aquelles que tenen interès, a fer estudis de tipus tecnològics que són els que més demanda tenen en l’actualitat.

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial