Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Pompeu Fabra de Badalona han tingut l’oportunitat de conèixer de primer la mà l’experiència de la Directora d’Account Management d’Apartool, la Majdouline, i del projecte que lidera, basat en donar solucions a empreses que han de mobilitzar els seus treballadors per un període de mig/llarg termini i tinguin la necessitat de trobar un allotjament.

Ha fet reflexionar als alumnes sobre la importància de l’empresa dins de la societat, independentment de la mida que aquestes tinguin i de l’impacte que tenen en la vida quotidiana. En aquest sentit, també ha aportat una visió realista de l’empresari i de les seves tasques dins de l’empresa, aterrant molts conceptes que els alumnes plantejaven. Ha destacat la importància de formar-se en allò que sigui motivador per a cadascú com a palanca per a poder créixer a nivell laboral i ha posat de relleu els aspectes positius que troba en la seva feina com a empresària: el treball en equip, generar efectes positius en la societat o el tracte amb els clients.

També ha destacat el valor de la perseverança i que a partir d’una petita idea, amb unes bones estratègies, actituds i sabent aprofitar les diferents situacions (com pot ser la situació pandèmica), es pot fer créixer una empresa. En aquesta línia també ha enumerat, juntament amb els alumnes, les habilitats que un empresària o emprenedora ha de desenvolupar o saber buscar-les en l’equip humà del que s’envolta.

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Global Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial