En una xerrada a l’Institut Ramon de la Torre de Torredembarra, l’empresari Adrián Garcés ha fet una exposició sobre l’emprenedoria molt entenedora, mostrant-se molt proper a l’alumnat. Ha fet dues sessions: una per als estudiants de 1r de batxillerat i una altra per als que cursen 2n de batxillerat.

Garcés ha parlat des dels motius que van originar el naixement de la seva empresa Petits Enginyers, fins a aspectes de gestió tant interna com externa que cal tenir en compte per al bon funcionament de l’empresa. Així mateix, Garcés ha fet especial èmfasi en aspectes tant crucials en l’emprenedoria com són la innovació, la formació continuada o l’habilitat de ser perseverant.

Per la seva banda, els alumnes s’han mostrat força interessats en la temàtica, fent preguntes i aportant algunes reflexions que Garcés ha sabut recollir molt hàbilment per a completar les seves explicacions. Els alumnes han pogut esclarir, entre d’altres, conceptes com l’emprenedoria i l’empresariat i allò que els diferencia.

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial