La primera xerrada del curs escolar 2017-2018 a Escola i Empresa l’ha dut a terme l’empresari Albert Roquet, fundador i director de Barcelona Language School, una empresa per l’aprenentatge de llengües que dona feina a més de 180 persones i ensenya a més de 5000 alumnes. Roquet ha impartit una sessió pels alumnes de 2n de batxillerat del centre.

Entre moltes de les coses de les que s’han parlat en la sessió i que ha destacat Roquet és que es necessita implicar-se a fons, i donar el màxim de les nostres capacitats perquè un projecte empresarial tiri endavant. També ha fet la diferència entre aquelles persones que esdevenen empresàries per vocació i les que ho són per circumstàncies de la vida. És justament per això que qualsevol persona pot ser un empresari si les circumstàncies vitals i professionals l’hi porten.


Altres visites

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial