El centre barceloní STUCOM ha rebut la visita de Ricard Aubert, director de Simon, la quasi centenària empresa catalana de fabricació de petit material elèctric. Simon té presència internacional i és una de les empreses més importants del sector, a la Xina, per exemple, compta amb 1500 treballadors, i està consolidant la seva presència a d’altres països emergents com el Brasil.

No tot però, és un camí de Roses, Ricard Aubert ha explicat als alumnes les crisis que cíclicament ha passat l’empresa i com s’han anat superant. Aquesta última, en la qual encara som immersos, s’ha passat en part gràcies a aquesta expansió internacional. La xerrada ha servit per generar un interessant debat entre els alumnes i Aubert sobre la funció de les empreses en la societat i de com aquestes han de servir no només per fer productes o serveis sinó també per influir positivament en l’entorn.

 

 


Altres visites

Empreses i Entitats Col·laboradores

Infraplan

Empreses i Entitats Amigues

Encofrats Alsina ASCEF Basi Group Cambra de Sabadell Cambra de Terrassa Coatresa FXSTREET InaccésIrestal

Adherits

AIJEC Barcelona Activa Barcelona Global Creacció Departament d'Educació de la Generalitat Escola emprenedors Forum Carlemany Diputació Lleida Ajuntament Lleida PIMEC Joves Sant Cugat Empresarial